Up icon 01

ALICIA

Main alicia voluntariado helpup

Facebook iconTwitter iconLinkedin icon

Localización
Av. Diagonal, 449, Barcelona, 8036, Barcelona, España
Tlf Contacto
644298413
Email
Enviar email

L'Associació ALICIA

L'Associació Catalana Contra el Càncer Limfàtic ALICIA és una organització no governamental sense ànim de lucre i declarada d'Utilitat Pública per la Generalitat de Catalunya.

Va ser creada l'1 d'octubre de 2010 per un expacient de Limfoma amb la missió principal de lluitar contra aquest tipus de càncer, mitjançant el desenvolupament d'activitats d'informació, d'investigació i de prestació de serveis als malalts i familiars.

L'àmbit d'actuació de l'entitat és Catalunya i està acollida a la llei 4/2008 del Codi Civil de Catalunya. En l'actualitat està gestionada per expacients i professionals que desenvolupen la seva tasca d'una forma no retribuïda.

Els serveis i activitats oferts no tenen cost per als usuaris.

Objecte social

  • Fomentar, promoure i millorar la qualitat de vida dels afectats i familiars dels afectats pel limfoma.
  • Donar suport, organitzar i recolzar la investigació pel tractament i la prevenció d'aquestes malalties; atorgant beques, ajudes o subvencions als especialistes.
  • Promoure i divulgar trobades, reunions i conferències dirigits a especialistes, afectats i al públic en general.
  • Fer públics estudis i informació amb la finalitat d'aconseguir un millor coneixement del limfoma.