Up icon 01

Fundació Ámbit Prevenció

Main voluntariado barcelona fundacio ambit prevencio

Facebook iconTwitter iconLinkedin icon

Localización
St. Germà, 5, Barcelona, 8004, Barcelona, España
Tlf Contacto
932 37 13 76
Email
Enviar email

àmbit prevenció fundació

Per la Salut, la qualitat de vida i els drets de les persones
Des dels nostres inicis fins a l'actualitat, una inquietud professional i una mentalitat oberta ens han permès desenvolupar i crear nous projectes a Barcelona i comarques, amb el suport econòmic d'administracions i entitats locals, autonòmiques i estatals. Ja sigui a nivell comunitari o en collectius específics, el nostre esforç sempre s'ha basat en treballar d'acord amb la realitat que ens envolta, fent programes que ens permetin un contacte directe amb les persones que pateixen situacions d'exclusió, invisibilitat o mancança del seus drets fonamentals.

MISSIÓ. Millorar la qualitat de vida i fomentar l’autonomia de les persones en risc d’exclusió, tot respectant llurs opcions i estils de vida, defensar-ne la dignitat i facilitar-ne la integració socia
lVISIÓ. El treball de proximitat es constitueix com a l’eina bàsica de coneixement i de planificació estratègica de la nostra entitat, que, conjuntament amb la participació de les persones implicades i i la interacció amb l’entorn ens permeten de dissenyar intervencions innovadores, ajustades a les necessitats, realistes i eficaces.